Động cơ ba pha không đồng bộ hiệu quả cao và động cơ phanh

Động cơ ba pha không đồng bộ hiệu quả cao và động cơ phanh

Đại lý Rossi tại Việt Nam , Rossi vietnam , Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi , Động cơ giảm tốc Rossi , Hộp giảm tốc Rossi , Động cơ Rossi , Động cơ hộp số Rossi , Động cơ điện Rossi, Hộp số động cơ Rossi, hộp số giảm tốc Rossi, hộp số giảm tốc, bộ điều khiển chuyển động Rossi,nhà phân phối động cơ Rossi,đại lý chính thức hãng Rossi tại Việt Nam,phụ tùng động cơ Rossi,Động cơ hộp số ROSSI dùng cho tải kéo,Hộp giảm tốc bánh răng hành tinh Rossi,Hộp giảm tốc tời Rossi cốt âm, Hộp giảm tốc trục vít bánh vít Rossi

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Động cơ ba pha không đồng bộ hiệu quả cao và động cơ phanh ( ROSSI Italy )
   
  phù hợp với loại hiệu suất IE2, MEPS Cấp 1A, EISA Energy Efficient (theo cung cấp điện áp);
  Động cơ 3 pha phù hợp với trình độ  IE3, MEPS Cấp độ Heff-A, Hiệu suất cao;
  Phanh động cơ phù hợp với lớp IE1; Theo yêu cầu IE2, MEPS Cấp 1A, EISA Energy Efficient.
   
   
  Dưới đây là các Model Động cơ hộp số ROSSI.
   
  MR C2I 140 UO2A - 132S4 ... B5/17,8 Pos. B3  i=78,6 (Rossi)
  MR CI 100 U03A-100LB4...B5/58.1 (Rossi)
  MR CI 125 UO2A-132M 6 … B5/56,3 (Rossi)
  MR CI 160 U02Н-200L 4…В5/107,TV3,P,RV,N i=13, Pos.B3 (Rossi)
  MR CI 63 UO3A - 80C  (Rossi)
  MR CI 63 UO3A / 10,4 P05 -19x40  Pos.B3 (Rossi)
  MR CI 64 UO3A - 115 L 30 ... B5 / 188 Pos.B3 i=16 (Rossi)
  MR CI 81 UO3A - 28x250 - 13.1 ,TV1,DA1,DT2 (Rossi)
  R ICI 125 U03A -38х300 - 21, В3, DA1 (Rossi)
  MR ICI 140 U03A - 38х300 - 26,1 B3 DA2 (Rossi)
  MRICI 125 UO3A - 38x300 - 25,6 B3  (Rossi) 
  HB2 132M4 230.400 B5 (Rossi)
  MRICI 125 UO3A - HB2 100LB4 230.400 B5/22,1 Pos.B3  i=63,4 (Rossi)
  MRICI 125 UO3A - HBZ 100LB4 230.400 B5/27,6 Pos.B6 i=50,7 (Rossi)
  MRICI 140 UO3A - 160L4 400 B5R/53,6 ,DA2,TM3 Pos.B3  i=26,1 P1=15 kW (Rossi)
  MRICI 160 UO3A - 180L4 400 B5/70,8 DA1 Pos.B3 (Rossi)
  MRICI 160 UO3A - 48x350 -19,8 B3 ,DA2  HB 180 M4 400 B5  P1=18,5 kW (Rossi)
  MRICI 160 UO3D - 112MC6 230.400 B5/ (Rossi)
  MRICI 160 UO3D 112MC6 230.400 B5/7, (Rossi)
  MRICI 50 UO3A - 19x200 - 31,9  B3 HB 80A4 230.400 B5 (Rossi)
  MRICI 50 UO3A - 19x200 - 31,9 B3 HB 80B4 230.400 B5 (Rossi)
  MRICI 63 UO3A - 14x160 - 50,9  B6 HB 71B4 230.400 B5 (Rossi)
  MRICI 64 UO3A - 71С6 230.400 B5/9,47 Pos.В3  i=95 (Rossi)
  MRICI 80 U03A -  24x200 - 41,6 Pos.B3  HB2 90L4 230.400-50 B5 (Rossi)
  MRICI 80 UO3A - 71B4 230.400 B5/14,2 Pos.B8 (Rossi)
  MRICI 80 UO3A - 90L4 230.400 B5/26,9 Pos.B3 i=52 (Rossi)
  MRICI 80 UO3A - HBZ 90L4 230.400 B5/33,7 Pos.B8 i=41,6 (Rossi)
  MRICI 81 UO3A  - 80B6 230.400 B5/13,6   (Rossi)
  MRIV 100 U02A - 90S4 230.400 B5/13,8   Pos.B3   i=102   P1=1,1 kW (Rossi)
  MRIV 125  UO2A - 100LA4 230.400 B5/22,1 , TV3, TM3  i=63,4  Pos. B8 (Rossi)
  MRIV 126 UO2A - F0 90LC6 230.400 B5/9  Pos.В3  i=100 (Rossi)
  MRIV 250 UO2A - HBF 160L4 400 B5/13,7 Pos.B3 i=102 (2,54x40) (Rossi)
  MRIV 250 UO2A - HBZ 132MB6 230.400 B5/5,92 (Rossi)
  MRIV 250 UO2A - HBZ 160M4 400 B5/13,7 Pos.B3 i=102 (2,56x40) (Rossi)
  MRIV 32 UO3D - HBZ 63A4 230.400 B5/16,9 Pos.B7 (Rossi)
  MRIV 40 UO3A - (Rossi)
  MRIV 50 UO3A -  (Rossi)
  MRIV 50 UO3A  (Rossi)
  MRIV 63 UO3A  (Rossi)
  MRIV 63 UO3D - 71B4 230.400 B5/11,5 Pos.B3 (Rossi)
  МMRIV 63 UO3D - 71B4 230.400 B5/11,5 Pos.В3  i=122 (Rossi)
  MRIV 63 UO3D - 80А4 230.400 B5/11 Pos.B3 (Rossi)
  MRIV 64 UO3A - 80B4 230.400 B5/34,5  Pos.B3  i=40,6 (Rossi)
  MRIV 80 UO3A - 90L4 230.400 B5/43,8  (Rossi)
  MRIV 80 UO3D - HBZ 90L4 230.400 B5/21,9 Pos.B3 i=64 (Rossi)
  MRV 118 UO4E - 63B4 230.400B14/61,8 i=22  (Rossi)
  MRV 118 UO4E - 71A6 230.400.B14R/25,9 i=35 (Rossi)
  MRV 125 UO2A - 100LB4 ... B5/43,8   (Rossi)