Động cơ bánh răng ROSSI và bánh răng hãm giảm (CAT A99)

Động cơ bánh răng ROSSI và bánh răng hãm giảm (CAT A99)

Đại lý Rossi tại Việt Nam , Rossi vietnam , Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi , Động cơ giảm tốc Rossi , Hộp giảm tốc Rossi , Động cơ Rossi , Động cơ hộp số Rossi , Động cơ điện Rossi, Hộp số động cơ Rossi, hộp số giảm tốc Rossi, hộp số giảm tốc, bộ điều khiển chuyển động Rossi,nhà phân phối động cơ Rossi,đại lý chính thức hãng Rossi tại Việt Nam,phụ tùng động cơ Rossi,Động cơ hộp số ROSSI dùng cho tải kéo,Hộp giảm tốc bánh răng hành tinh Rossi,Hộp giảm tốc tời Rossi cốt âm, Hộp giảm tốc trục vít bánh vít Rossi

Mã SP: (CAT A99)

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Động cơ bánh răng ROSSI và bánh răng hãm giảm (CAT A99)
   
  POWER: 0.09 - 55KW
  TORQUE: MN2 ≤ 1900 DA NM
  RATIO: 1 : 10 - 6300
  MOUNTING POSITION: UNIVERSAL MOUNTED
   
  Dưới đây là các Model Hộp số ROSSI.

  MRV 125 UO2A - 132S4...B5/70 Pos.V5  i=20  R000024124 (Rossi)      

  MRV 161 U02A-132MC4...B5/43,8 Pos.B3 i=32  (Rossi)      

  MRV 32 UO3A - 63A4 ...B5/70 Pos.B3 i=20 (Rossi)     

  MRV 32 UO3A - 63B4 ... B5/200  Pos.B7   i=7 11-140 (Rossi)         

  MRV 40 UO3A - 71A4 ... (Rossi)        

  MRV 40 UO3A - 71A4...B5/87,5 Pos.B3 i=16 (Rossi)  

  MRV 40 UO3A - 71B4 ...B5/108  i=13 (Rossi)    

  MRV 40 UO3A - 71B4...B5/140 Pos.B3  i=10 (Rossi)  

  MRV 40 UO3A - 71B4...B5/200 Pos.B7 (Rossi)  

  MRV 40 UO3A - 71B4...B5/43,8 Pos.B7 (Rossi) 

  MRV 40 UO3A - 71B4...B5/70 Pos.B6 (Rossi)    

  MRV 40 UO3A - 80B4...B5/70 Pos.В3  i=20 (Rossi)     

  MRV 40 UO3A -71A4 ...  (Rossi)        

  MRV 40 UO3D - 63B4...B5/35 Pos.B3 i=40 (Rossi)      

  MRV 40 UO3D - 71A4 ...B5/22,2  Pos.B3  i=63 (Rossi)           

  MRV 50 UO3A - 71A4...B5/35 Pos.В3 i=40  (Rossi)     

  MRV 50 UO3A - 71B4...B5/56 Pos.B3 i=25 (Rossi)      

  MRV 50 UO3A - 71C4 ... B5/56  Pos. B6   i=25   D=14-160 (Rossi)

  MRV 50 UO3A - 80A4...B5/108 Pos.В3 (Rossi)  

  MRV 50 UO3A - 80A4...B5/28 Pos.B7 i=50 (Rossi)      

  MRV 50 UO3A - 80A4...B5/43,8 Pos.B3 i=32 (Rossi)  

  MRV 50 UO3A - 80A4...B5/56 Pos.B3 i=25 (Rossi)      

  MRV 50 UO3A - 80B4...B5/70 Pos.B3 i=20 (Rossi)      

  MRV 50 UO3A - 90L4 …B5/108 (Rossi)    

  MRV 50 UO3A - F0 71B4 230.400 B5/22,2   (Rossi)   

  MRV 50 UO3A / 10  Pos.B7  P03 19х105 (Rossi)          

  MRV 50 UO3A / 7  P03-19x40 Pos.B7 (Rossi)    

  MRV 50 UO3A/13 P03 - 19x40 Pos.B7 (Rossi)  

  MRV 63 UO3A  -80C4 ... (Rossi)        

  MRV 63 UO3A - 90L4...B5/70 Pos.B3 i=20 (Rossi)      

  MRV 63 UO3A / 20  Pos.V6  P05 19х105 (Rossi)          

  MRV 63 UO3D - 90LB4 ...B5/108 Pos.В3i=13 (Rossi)

  MRV 63 UO3D - 90LC4 ...B5/200     Pos.B6   i=7   (Rossi)      

  MRV 63 UO3D - 90S4...B5/108 Pos.B3 i=13 D=24-200mm (Rossi)         

  MRV 63 UOЗA -  80 B4 ... B5/56 Pos. B6 I=25 (Rossi) 

  MRV 64 UO3A - 90L4...B5/70 Pos.B7 (Rossi)     

  MRV 80 U03A-90L4 230.400 B5/28 Pos.V5 i=50 (Rossi)    

  MRV 80 UO3A - 100LA4...B5/35 Pos.B3 (Rossi)           

  MRV 80 UO3A - 100LA4...B5/70 Pos.B3 i=20 (Rossi) 

  MRV 80 UO3A - 100LB4...B5/200 Pos.B3 i=7 (Rossi) 

  MRV 80 UO3A - 90L4...B5/22,2 Pos.B6 i=63 (Rossi)   

  MRV 80 UO3A - 90LB4...B5/87,5 ,N Pos.B3 i=16 (Rossi)      

  MRV 80 UO3A - 90LC4...B5/140,N Pos.B3 i=10 (Rossi)         

  MRV 80 UO3A - 90S4...B5/35 Pos.B3 i=40 (Rossi)       

  MRV 80 UO3A/32 P06-19x40 Pos.V5 (Rossi)    

  MRV 81 UO3A - 90L4...B5/87,5 Pos.B8 i=16 (Rossi)   

  RV 64 UO3A-90L 4...B5/70 (Rossi) 

  MR2I 100 UP2A - 112M...B5R/137 Pos.B7 i=10,2 (Rossi) MRCI 80 UO3A - 28x250 - 13,1 B8 ,DA1,B2 (Rossi)   

  MRCI 80 UO3A - 28x250 - 6,16  B3  Flange B5 (Rossi)           

  MRCI 80 UO3A - 28x250 - 6,16  B3 (Rossi)         

  MRCI 80 UO3A - 28х250 - 6,16 B7  (Rossi)         

  MRICI 100 UO3A - 100LB4 ... B5/56,6 Pos.B3 i=24,7   (Rossi)        

  MRICI 100 UO3A - 28x250 - 60,2 B3 (Rossi)      

  MRICI 100 UO3A - 90L4 ... B5/18,3     Pos.B7   i=76,4 (Rossi)         

  MRICI 125 UO3A - 132M4...B5/43,1 ,DA2 Pos.B3 i=32,5 (Rossi)  

  MRICI 125 UO3A - 132M4...B5/66,5 Pos.B6 i=21 (Rossi)     

  MRICI 125 UO3A - 38x300 - 25,6 B3 (Rossi)      

  MRICI 140 UO3A - 38x300 - 26,1 B3 , DA2 (Rossi)      

  MRICI 160 UO3D 48x350 26,1  (Rossi)     

  MRICI 50 UO3A - 80B4...B5/43,9 Pos.B3 i=31,9  (Rossi)       

  MRICI 81 UO3A - 80C4...B5/17 Pos.B7 i=82,5 (Rossi)

  MRICI 81 UO3A - 90LC4...B5/26,9  Pos.B7 i=52 (Rossi)        

  MRIV  80 UO3A - 80B4...B5/8,75 Pos.V5 i=160  В5 (Rossi)         

  MRIV 100 UO2A - 100L (Rossi)        

  MRIV 100 UO2A - 100LB4...B5/21,9 Pos.B3 i=64 (Rossi)     

  MRIV 100 UO2A - 90L4 ... B5/8,75 Pos.B3 i=160 (Rossi)      

  MRIV 125 U02A - 100LA4…B5/11,2  Pos.B3  i=125 (Rossi)

  MRIV 200 UO2A - 132MC4...B5/13,7 Pos.B3 i=102 (Rossi) 

  MRIV 250 UO2A - 160L4... B5/13,7 Pos.B3 i=102 (Rossi)    

  MRIV 250 UO2A - 160M4...B5/13,7 Pos.B3 i=102 (Rossi)