Bộ giảm tốc bánh răng và động cơ hộp số E series

Bộ giảm tốc bánh răng và động cơ hộp số E series

Đại lý Rossi tại Việt Nam , Rossi vietnam , Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi , Động cơ giảm tốc Rossi , Hộp giảm tốc Rossi , Động cơ Rossi , Động cơ hộp số Rossi , Động cơ điện Rossi, Hộp số động cơ Rossi, hộp số giảm tốc Rossi, hộp số giảm tốc, bộ điều khiển chuyển động Rossi,nhà phân phối động cơ Rossi,đại lý chính thức hãng Rossi tại Việt Nam,phụ tùng động cơ Rossi,Động cơ hộp số ROSSI dùng cho tải kéo,Hộp giảm tốc bánh răng hành tinh Rossi,Hộp giảm tốc tời Rossi cốt âm, Hộp giảm tốc trục vít bánh vít Rossi

Mã SP: E series

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bộ giảm tốc bánh răng ROSSI và động cơ hộp số E series
  Kích thước: 16 Kích cỡ (32 - 180)
  Công suất: 0,09 75 kW
  Trục danh nghĩa: = 10.000 Nm
  Tỷ số truyền: 4 ... 6.300
   
  Mô tả: 
  Thiết kế lắp toàn cầu
  Vỏ bọc sáng chế
  Phạm vi rộng
  Dàn diễn viên cứng và chính xác
  Vỏ sắt nguyên khối
  Động cơ tiêu chuẩn IEC
  Pin đầu cuối với ba vòng bi.
   
  Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi , Động cơ giảm tốc Rossi , Hộp giảm tốc Rossi , Động cơ Rossi , Động cơ hộp số Rossi , Động cơ điện Rossi, Hộp số động cơ Rossi, hộp số giảm tốc Rossi, hộp số giảm tốc, bộ điều khiển chuyển động Rossi
   
  Model ROSSIGEARMOTORS.

  MRIV 40 U03A - 63B4…В5/10 Pos.B3 (Rossi)   

  MRIV 50 UO3A - 63B6...B5/4,08 Pos.B3 i=221 (Rossi)          

  MRIV 50 UO3A - 71A6...B5/7,1 Pos.B3 i=127 (Rossi) 

  MRIV 50 UO3A - 71С4...B5/17,3 Pos.B7  i=81,1 (Rossi)        

  MRIV 63 UO3A - 71A4...B5/5,85 Pos.B3 i=239 (Rossi)          

  MRIV 63 UO3A - 71B4...B5/11,5 Pos.B6 i=122 (Rossi)          

  MRIV 63 UO3D - 71B4 ... B5/11,5  i=122 (Rossi)          

  MRIV 80 UO3A - 80B4...B5/22,1 Pos.B3 i=63,5 (2,54x25) (Rossi)

  MR3I 320 UP2A - 250M4...B5/24,2  Pos.B3   i=57,8 (Rossi)

  MR3I 320 UP2A - 250M4...B5/26,5 ,DT i=52,9 (Rossi)          

  MR3I 41 PС1A -71С4 ... (Rossi)        

  MR3I 50 UC2A - 80C4...B5/86,1 Pоs.B3 i=16,3 (Rossi)          

  MR3I 63 UC2A - HB 80A 4 ... B5/23,5 Pos.V5 i=59,5 (Rossi)           

  MR3I 80 UC2A - 100LA4...B5/33,6 Pos.B3 i=41,7 (Rossi)    

  MR3I 80 UC2A - 80C6...B5/23,3 Pos.B3 i=38,6 (Rossi)          

  MR3I 80 UC2A - 90L4...B5/53,6 Pos.V5 i=26,1  (Rossi)         

  MR3I 81 UP2A - 19x200 - 66 B7  (Rossi) 

  MRC2I 140 UO2A - 132MC4...B5/17,8 Pos.B3  i=78,6 (Rossi)        

  MRC2I 200 UO2V - 132MC4...B5/13,8 Pos.B3 (Rossi)           

  MRC2I 225 UO2A - 180L4...B5/33,8 Pos.B6 i=41,4 (Rossi) 

  MRC2I 225 UO2A - 225S4...B5/26,4 Pos.B3 i=53,1 (Rossi)  

  MRC2I 225 UO2A - 60x450 - 53,1 B3 ,TV2,DT2 (Rossi)         

  MRC2I 250 UO2A - 250M4...B5/24,9  Pos.B3 (Rossi) 

  MRC2I 360 UO2V-65x550-102 B3 WA 1112359 (Rossi)     

  MRCI 100 UO3A - 100LB4...B5/58,1 Pos.B8 i=24,1 (Rossi) 

  MRCI 100 UO3A - 112M4...B5/89,2,TV3,N  Pos B6  i=15,7 (Rossi)           

  MRCI 100 UO3A - 132M4...B5/72,6 Pos.B3 i=19,3 (Rossi)   

  MRCI 100 UO3A - 132S4...B5/113 Pos.B3 i=12,4 (Rossi)     

  MRCI 100 UO3A - 132S4...B5/217 Pos.В3  i=6,46 (Rossi)    

  MRCI 100 UO3A - 132S4…B5/72,6  Pos.B3  i=19,3 (Rossi)  

  MRCI 100 UO3A - 24x200 - 12,4 B6  TV3,TM3 (Rossi)           

  MRCI 100 UO3A - 38x300 - 12,4 B3 ,DA2 (Rossi)         

  MRCI 100 UO3A - 38x300 - 15,7 B3 DA2 (Rossi)          

  MRCI 125 UO2A - 132M4...B5/56 Pos.B3 i=25 (Rossi)          

  MRCI 125 UO2A - 38x300 - 25  B3 ,DA2  (Rossi)          

  MRCI 125 UO2H - 160M4...B5/70 Pos.B6 i=20 (Rossi)          

  MRCI 125 UO2V - 160L4...B5/175 Pos.B3 i=7,98 (Rossi)     

  MRCI 125 UO2V - 48x350 - 12,6  B3  TV3,N (Rossi)    

  MRCI 140 UO2A - 48x350 - 20 B6 (Rossi)           

  MRCI 160 UO2A - 160M4 ... B5/45,5 ,DA2 Pos.B3  i=30,8 (Rossi) 

  MRCI 160 UO2A – 180L4…B5/182 Pos.B6  TV3,N (Rossi)   

  MRCI 160 UO2А-55x400-6,16 B6 WA 915354 (Rossi)          

  MRCI 200 UO2A - 225S4...B5/56,9 Pos.B3 (Rossi)       

  MRCI 50 UO3A - 71B4...B5/58,1 Pos.B7  i=24,1105-14 (     

  MRCI 63 UO3A - 24x200 - 7,98  B3  DA1 (Rossi)          

  MRCI 63 UO3A - 80B4 ... B5/ 70, VT  i=20 (Rossi)        

  MRCI 63 UO3A - 80B4...B5/70,TV1,N Pos.B6  i=20 (Rossi)  

  MRCI 63 UO3A - 90LB4...B5/175 Pos.B3 i=7,98 (Rossi)        

  МRCI 63 UO3A - 90S4...B5/56 Pos.B8 i=25 (Rossi)     

  MRCI 64 UO3A - 115L30...B5/188 Pos.B3 i=16 (Rossi)         

  MRCI 64 UO3A - 142 S 30...B5/188 Pos.B3 i=16  square flange 145-24 (Ros   

  MRCI 64 UO3A/16 P07 - 24x50  Pos.B3 (Rossi)

  MRCI 64 UO3D - 90S4...B5/44,8 Pos.B8 i=31,3 (Rossi)          

  MRCI 80 UO3A - 100LB4...B5/182 Pos.B6 i=7,71 (Rossi)     

  MRCI 80 UO3A - 100LB4...B5/182,TV1,N  Pos.B6 i=7,71 (Rossi)  

  MRCI 80 UO3A - 100LА4...B5R/142 Pos.B3 i=9,88 (Rossi)  

  MRCI 80 UO3A - 112М4...B5/142 Pos.B8 i=9,88 (Rossi) MR ICI 160 U03A - 48х350 -19,8 B3 DA2  (Rossi)          

  MR ICI 64 UO3A  - 80A4 ... B5/17,6 Pos.B3 i = 79,3  (Rossi) 

  MR V 40 UO 3A-71 A4 (Rossi)           

  MR V 50 U03A - 80 C 4...B5/56 Pos.B3  i=25 (Rossi)  

  MR V 50 UO 3A-71 B4 (Rossi)           

  MR V 50 UO3A  -  80A4 ... B5 / 180  Pos. B7   19-105 

  ______________________

  Rất mong được hợp tác với cấc quý khách hàng.

  trân trọng !!!