Hộp giảm tốc rời ROSSI cốt âm

Hộp giảm tốc rời ROSSI cốt âm

Hộp giảm tốc rời ROSSI cốt âm, Đại lý Rossi tại Việt Nam , Rossi vietnam , Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi , Động cơ giảm tốc Rossi , Hộp giảm tốc Rossi , Động cơ Rossi , Động cơ hộp số Rossi , Động cơ điện Rossi, Hộp số động cơ Rossi, hộp số giảm tốc Rossi, hộp số giảm tốc, bộ điều khiển chuyển động Rossi,nhà phân phối động cơ Rossi,đại lý chính thức hãng Rossi tại Việt Nam,phụ tùng động cơ Rossi,Động cơ hộp số ROSSI dùng cho tải kéo

Mã SP: R 3I 101 UC2A 32

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Hộp giảm tốc rời ROSSI cốt âm

  Công ty Châu Thiên Chí chuyên phân phối động cơ được nhập từ hãng ROSSI - Italy,

  Model: Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 81 PC1A 7.13 P010 28x60

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 100 PC1A 10.4 P010 28x60

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 101 PC1A 12.5 P010 28x60

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 40 PC1A 15.2 P02 14x30

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 41 PC1A 19 P02 14x30

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 50 PC1A 16.3 P05 19x40

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 51 PC1A 16.3 P05 19x40

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 63 PC1A 16.5 P08 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 64 PC1A 16.5 P08 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 80 PC1A 16 P010 28x60

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 81 PC1A 16 P010 28x60

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 100 PC1A 20.3 P09 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 101 PC1A 20.3 P09 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 40 UP2A 6.75 P011 14x30

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 50 UP2A 6.42 P01 14x30

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 63 UP2A 6.53 P02 19x40

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 64 UP2A 6.86 P04 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 80 UP2A 6.41 P06 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 81 UP2A 6.41 P07 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 100 UP2A 6.42 P013 28x60

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 40 UP2A 20.4 P011 11x23

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 50 UP2A 19.4 P01 14x30

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 63 UP2A 21.8 P02 19x40

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 64 UP2A 22.7 P02 19x40

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 80 UP2A 20.6 P06 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 81 UP2A 20.6 P06 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 100 UP2A 20.5 P013 28x60

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 125 UP2A 27.2 P09 28x60

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR CI 40 UO3A 6.94 P02 14x30

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR CI 50 UO3A 6.46 P02 14x30

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR CI 63 UO3A 6.3 P05 19x40

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR CI 64 UO3A 6.3 P06 19x40

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR CI 80 UO3A 6.16 P06 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR CI 81 UO3A 6.16 P06 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR CI 100 UO3A 6.46 P013 28x60

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR ICI 40 UO3A 22.1 P02 14x30

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR ICI 50 UO3A 20.9 P02 19x40

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR ICI 63 UO3A 20.7 P06 19x40

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR ICI 64 UO3A 20.7 P06 19x40

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR ICI 80 UO3A 19.8 P06 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR ICI 81 UO3A 19.8 P06 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR ICI 100 UO3A 20.6 P013 28x60

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR ICI 125 UO3A 26.3 P09 28x60

  Rossi Gearmotors Viet Nam  R 2I 32 PC1A 6.33

  Rossi Gearmotors Viet Nam  R 3I 50 UC2A 31.9

  Rossi Gearmotors Viet Nam  R 2I 40 PC1A 6.08

  Rossi Gearmotors Viet Nam  R 3I 51 UC2A 31.9

  Rossi Gearmotors Viet Nam  R 3I 63 UC2A 34.2

  Rossi Gearmotors Viet Nam  R 3I 64 UC2A 34.2

  Rossi Gearmotors Viet Nam  R 3I 80 UC2A 32.8

  Rossi Gearmotors Viet Nam  R 3I 81 UC2A 32.8

  Rossi Gearmotors Viet Nam  R 3I 100 UC2A 32

  Rossi Gearmotors Viet Nam  R 3I 101 UC2A 32

  Rossi Gearmotors Viet Nam  R 3I 125 UC2A 26.2

  Rossi Gearmotors Viet Nam  R 3I 126 UC2A 26.2

  Rossi Gearmotors Viet Nam  R 3I 140 UC2A 29.3

  Rossi Gearmotors Viet Nam  R 3I 160 UC2A 25.5

  Rossi Gearmotors Viet Nam  R 3I 180 UC2A 29.5

  Rossi Gearmotors Viet Nam  MR 3I 32 PC1A 16.5

  Rossi Gearmotors Viet Nam  MR 3I 40 PC1A 26.2

  Rossi Gearmotors Viet Nam  MR 3I 41 PC1A 26.2

  Rossi Gearmotors Viet Nam  MR 3I 50 UC2A 63 B5 31

  Rossi Gearmotors Viet Nam  MR 3I 51 UC2A 63 B5 51.4

  Rossi Gearmotors Viet Nam  MR 3I 63 UC2A 71 B5 34.2

  Rossi Gearmotors Viet Nam  MR 3I 64 UC2A 71 B5 41.6

  Rossi Gearmotors Viet Nam  MR 3I 80 UC2A 80 B5 32.8

  Rossi Gearmotors Viet Nam  MR 3I 81 UC2A 80 B5 43.6

  Rossi Gearmotors Viet Nam  MR 3I 100 UC2A 90S B5 32

  Rossi Gearmotors Viet Nam  MR 3I 101 UC2A 90S B5 45.9

  Rossi Gearmotors Viet Nam  MR 3I 125 UC2A 100 B5 37.5

  Rossi Gearmotors Viet Nam  MR 3I 126 UC2A 100 B5 61.2

  Rossi Gearmotors Viet Nam  MR 3I 140 UC2A 100 B5 95.5

  Rossi Gearmotors Viet Nam  MR 3I 160 UC2A 132S-M B5 32.7

  Rossi Gearmotors Viet Nam  MR 3I 180 UC2A 132S-M B5 48.7

  Rossi Gearmotors Viet Nam  R 2I 50 UC2A 6.52

  _________________________________________

  Rất mong được hợp tác với quý khách hàng.

  Trân trọng !!!