Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Rossi

Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Rossi

Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Rossi, Đại lý Rossi tại Việt Nam , Rossi vietnam , Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi , Động cơ giảm tốc Rossi , Hộp giảm tốc Rossi , Động cơ Rossi , Động cơ hộp số Rossi , Động cơ điện Rossi, Hộp số động cơ Rossi, hộp số giảm tốc Rossi, hộp số giảm tốc, bộ điều khiển chuyển động Rossi,nhà phân phối động cơ Rossi,đại lý chính thức hãng Rossi tại Việt Nam,phụ tùng động cơ Rossi,Động cơ hộp số ROSSI dùng cho tải kéo

Mã SP: Trục Vít Bánh Vít Rossi

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Rossi

  Thương hiệu mới kích thước 112 tăng (4, 6 cực)

  Thiết kế uốn lượn mới để đáp ứng các lớp hiệu quả IE3 ngay cả đối với P1 <7,5 kW

  Kích thước 200 (4, 6 cực cải thiện trong khả năng)

  Mới kích thước 260LX 6 đã thêm (25 kW)

  Dải mômen sẵn Mk 36 ... 1 700 Nm.

  Model:

  Rossi Gearmotors Viet Nam  MR 2I 180 EN4U 9.31 42x350 B3

  Rossi Gearmotors Viet Nam  MR 2I 200 EN4U 6.42 42x350 B3

  Rossi Gearmotors Viet Nam  MR 2I 225 EN4U 8.88 42x350 B3

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR V 32 UO3A 10 P01 11x23

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR V 40 UO3A 7 P02 14x30

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR V 50 UO3A 7 P02 14x30

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR V 63 UO3A 7 P05 19x40

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR V 64 UO3A 7 P06 19x40

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR V 80 UO3A 7 P06 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR V 81 UO3A 7 P06 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR IV 32 UO3A 41.5 P01 11x23

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR IV 40 UO3A 25.4 P02 14x30

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR IV 50 UO3A 20.3 P02 19x40

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR IV 63 UO3A 20 P06 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR IV 64 UO3A 20 P06 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR IV 80 UO3A 20 P06 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR IV 81 UO3A 20 P06 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 32 PC1A 5.06 P05 11x23

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 40 PC1A 3.96 P05 19x40

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 41 PC1A 4.96 P05 19x40

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 50 PC1A 4.1 P08 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 51 PC1A 4.1 P08 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 63 PC1A 4 P09 28x60

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 64 PC1A 4 P09 28x60

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 80 PC1A 6.2 P010 28x60

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 81 PC1A 7.13 P010 28x60

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 100 PC1A 10.4 P010 28x60

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 101 PC1A 12.5 P010 28x60

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 40 PC1A 15.2 P02 14x30

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 41 PC1A 19 P02 14x30

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 50 PC1A 16.3 P05 19x40

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 51 PC1A 16.3 P05 19x40

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 63 PC1A 16.5 P08 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 64 PC1A 16.5 P08 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 80 PC1A 16 P010 28x60

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 81 PC1A 16 P010 28x60

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 100 PC1A 20.3 P09 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 3I 101 PC1A 20.3 P09 24x50

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 40 UP2A 6.75 P011 14x30

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 50 UP2A 6.42 P01 14x30

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 63 UP2A 6.53 P02 19x40

  Rossi Gearmotors Viet Nam  SR13 MR 2I 64 UP2A 6.86 P04 24x50

  ___________________________

  Rất mong được làm việc và hợp tác với quý khách hàng.

  Trân trọng !!!