Động cơ gảm tốc kiểu hành tinh ROSSI

Động cơ gảm tốc kiểu hành tinh ROSSI

Đại lý Rossi tại Việt Nam , Rossi vietnam , Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi , Động cơ giảm tốc Rossi , Hộp giảm tốc Rossi , Động cơ Rossi , Động cơ hộp số Rossi , Động cơ điện Rossi, Hộp số động cơ Rossi, hộp số giảm tốc Rossi, hộp số giảm tốc

Mã SP: R 4EL 042A 595Y C120M1 F10f I38x300 B5

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Standard (catalog) product
  4 giai đoạn trong hàng
  Kích thước 042A
  Hình trụ [C], đường kính trục Ø120 kiểu 1, kiểu lắp mặt bích 10 Vị trí lắp f
  Bộ chuyển đổi động cơ điện IEC
  Vị trí lắp B5
  Kích thước khớp nối I38x300
  Thông số kỹ thuật
  Hệ số hiệu dụng i                 594,63
  Tốc độ đầu ra                       n2 [min-1] 2,45
  Tốc độ đầu vào                    n1 [min-1] 1 455
  Công suất đầu vào               P1 [kW] 7,5
  Mô-men xoắn đầu ra           M2 [N m] 26 051,89
  Hệ số dịch vụ                      sf 1,72
  Hiệu quả                              η 0,89
  Dữ liệu ẩn danh
  Công suất đầu vào danh nghĩa              PN1 [kW] 12,91
  Công suất đầu ra danh định                  PN2 [kW] 11,49
  Mômen đầu ra danh định                      MN2 [N m] 44 844
  Mô-men xoắn đầu ra tối đa                   M2 MAX [N m] 53 000
  Tốc độ đầu vào tối đa                            n1MAX [min-1] 3 150
  Tốc độ đầu vào đỉnh n1PEAK              (tối đa 5 giây) [min-1] 4 000
  Công suất nhiệt danh nghĩa                   PTN [kW] 16
  Tối đa đầu ra
  mô-men xoắn MN2 MAX                    [N m] 45 000.

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối động cơ hộp số giảm tốc ROSSI SpA tại Việt Nam

  ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E04

  MR 3I 51 UC2A - HB  71B 4  - B5 / 32.5

  Transmission ratio i = 43.1

  Mounting position B3 .

  Oversized B5 flange .

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB 71B 4 220.380-50 B5

  Pn [ kW ] = 0,37

  Special supply

  ROSSI Planetary gearmotor catalog EP

  R 3EL 021A 117Y C100M1 F10d I42x350 B5

  Coupled with motor

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB3 160L 4 380-50 B5

  Pn [ kW ] = 15

  Efficiency class energy IE3

  Special supply

  Đại lý phân phối động cơ hộp giảm tốc ROSSI SpA tại Việt Nam

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí

  ROSSI Planetary gearmotor catalog EP

  R 3EL 021A 117Y C100M1 F10d I42x350 B5

  Without motor

  ROSSI Worm gearmotor Cat. A04

  MR IV 126 UO2A - 112M 4  ... B5 / 13.8

  Transmission ratio i = 101

  Mounting position B8

  Without motor

  ROSSI Shaft mounted gear reducer Cat. P84

  R 2I 210 OP1A   / 16.9

  Input power: 22kW @ 1400rpm

  Mechanical Rating: 530Nm @ 1400rpm

  Service Factor: 2.27

  Motor 3phase ABB-M2QA 180 L4A B3 22kW

  Coupling Martin HRC180B

  ROSSI Shaft mounted gear reducer Cat. P84

  R 2I 210 OP1A   / 16.9

  Input power: 37kW @ 1400rpm

  Mechanical Rating: 530Nm @ 1400rpm

  Service Factor: 1.32

  Motor 3phase ABB-M2QA 225 S4A B3 37kW

  Coupling Martin HRC230B

  ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E04

  MR 3I 80 UC2A - 90L 4  ... B5 / 45.5

  Transmission ratio i = 30.8

  Mounting position B3

  Without motor

  ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E04

  MR 3I 80 UC2A - 90L 4  ... B5 / 35.2

  Transmission ratio i = 39.8

  Mounting position B3

  Without motor

  ROSSI Worm gearmotor Cat. A04

  MR V 63 UO3A - 90L 4  ... B5 / 87.5

  Transmission ratio i = 16

  Mounting position B3-B8 .

  High input speed

  Without motor

  Đại lý phân phối động cơ hộp giảm tốc ROSSI SpA tại Việt Nam

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí

  ROSSI Worm gearmotor Cat. A04

  MR V 63 UO3A - HB  90L 4  - B5 / 87.5

  Transmission ratio i = 16

  Mounting position B3-B8 .

  High input speed .

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB 90L 4 230.400-50 B5

  Pn [ kW ] = 1,5

  Intermittent Duty S3-70%

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60

  Hộp số giảm tốc ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E04

  MR 3I 80 UC2A - 90L 4  ... B5 / 45.5

  Transmission ratio i = 30.8

  Mounting position B3

  Without motor

  ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E04

  MR 3I 80 UC2A - 90L 4  ... B5 / 35.2

  Transmission ratio i = 39.8

  Mounting position B3

  Without motor

  Hộp số kiểu hành tinh ROSSI Planetary gearmotor catalog EP

  R 4EB 009A 1812Y H090M1 A20c I24x200 B5

  Alternative output design

  Shrink disc (,SD115)

  Combination not in the catalog

  Coupled with motor

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB 90L 4 230.400-50 B5

  Pn [ kW ] = 1,5

  Intermittent Duty S3-70%

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60

  ROSSI Bevel helical gearmotor catalog G

  MR ICI 160 UO3A - 38x300 - 50.3

  Mounting position B3

  Hollow low speed shaft with shrink disc machine side

  Coupled with motor

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB 132S 4 230.400-50 B5

  Pn [ kW ] = 5,5

  Intermittent Duty S3-70%

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60

  Đại lý phân phối động cơ hộp giảm tốc ROSSI SpA tại Việt Nam

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí

  ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E04

  MR 3I 40 FC1A - HB  71B 4  - B5 / 73.7

  Transmission ratio i = 19

  Mounting position V1 .

  Động cơ điện 3 phase Motor catalog TX ( ErP )

  HB 71B 4 230.400-50 B5

  Pn [ kW ] = 0,37

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60

  ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E04

  MR 2I 32 FC1A - HB  71B 4  - B5R / 146

  Transmission ratio i = 9.57

  Mounting position V1 .

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB 71B 4 230.400-50 B5R

  Pn [ kW ] = 0,37

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60

  ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E04

  MR 3I 50 UC2A - HB  80B 4  - B5 / 67.4

  Transmission ratio i = 20.8

  Mounting position V5 .

  Oversized B5 flange .

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB 80B 4 230.400-50 B5

  Pn [ kW ] = 0,75

  Intermittent Duty S3-70%

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60

  ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E04

  MR 2I 41 FC1A - HB  80B 4  - B5A / 149

  Transmission ratio i = 9.41

  Mounting position V1 .

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB 80B 4 230.400-50 B5A

  Pn [ kW ] = 0,75

  Intermittent Duty S3-70%

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60

  ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E04

  MR 3I 63 UC2A - HB  90L 4  - B5 / 76.2

  Transmission ratio i = 18.4

  Mounting position V5 .

  Oversized B5 flange .

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB 90L 4 230.400-50 B5

  Pn [ kW ] = 1,5

  Intermittent Duty S3-70%

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60

  ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E04

  MR 2I 51 UC2A - HB  90L 4  - B5 / 145

  Transmission ratio i = 9.64

  Mounting position V5 .

  Oversized B5 flange .

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB 90L 4 230.400-50 B5

  Pn [ kW ] = 1,5

  Intermittent Duty S3-70%

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối động cơ hộp số giảm tốc ROSSI SpA tại Việt Nam

  ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E04

  MR 2I 80 UC2A - HB  100LA 4  - B5 / 70.5

  Transmission ratio i = 19.9

  Mounting position V5 .

  Oversized B5 flange .

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB 100LA 4 230.400-50 B5

  Pn [ kW ] = 2,2

  Intermittent Duty S3-70%

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60

  ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E04

  MR 2I 63 UC2A - HB  100LA 4  - B5 / 140

  Transmission ratio i = 10

  Mounting position V5 .

  Oversized B5 flange .

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB 100LA 4 230.400-50 B5

  Pn [ kW ] = 2,2

  Intermittent Duty S3-70%

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60

  ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E04

  MR 3I 81 UC2A - HB  112M 4  - B5 / 68

  Transmission ratio i = 20.6

  Mounting position V5 .

  Oversized B5 flange .

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB 112M 4 230.400-50 B5

  Pn [ kW ] = 4

  Intermittent Duty S3-70%

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60

  ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E04

  MR 2I 64 UC2A - HB  112M 4  - B5 / 157

  Transmission ratio i = 8.91

  Mounting position V5 .

  Oversized B5 flange .

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB 112M 4 230.400-50 B5

  Pn [ kW ] = 4

  Intermittent Duty S3-70%

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60

  Đại lý phân phối động cơ hộp giảm tốc ROSSI SpA tại Việt Nam

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí

  ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E04

  MR 2I 80 UC2A - 132M 4  ... B5 / 282

  Transmission ratio i = 4.96

  Mounting position B3

  Without motor

  ROSSI distributor Công ty TNHH Châu Thiên Chí

  Hộp số hành tinh ROSSI Planetary gearmotor catalog EP

  R 3EL 001A 212Y K042M1 F05a I14x160 B5

  Coupled with motor

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB 71B 4 380-50 B5

  Pn [ kW ] = 0,37

  Special supply

  ROSSI Right angle shaft gear reducer Cat. L99

  R C 80 PO1A / 1 

  Mounting position B3 

  Input speed n1 900 min-1

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB 112M 6 230.400-50 B3

  Pn [ kW ] = 2,2

  Intermittent Duty S3-70%

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60

  (Pls confirm the mounting B3 (Foot Type) or B5 (Flange Type) required upon order)

  ROSSI Bevel helical gearmotor catalog G

  MR CI 160 UO2H - 48x350 - 9.88

  Mounting position V6

  Low speed shaft double seal (DT2)

  Without motor"

  "Bevel helical gearmotor catalog G

  MR CI 160 UO2H - 48x350 - 9.88

  Mounting position V6

  Low speed shaft double seal (DT2)

  Coupled with motor

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB3 180L 4 400-50 B5

  Pn [ kW ] = 22

  Efficiency class energy IE3

  ROSSI Helical gear reducer catalog G

  R 3I 64 UP2A - 51.5

  Mounting position V5 (V6)

  (please provide existing gearbox nameplate photo in-order to reconfirm if there are any other non-standard designed)

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối động cơ hộp số giảm tốc ROSSI SpA tại Việt Nam

  ROSSI Worm gearmotor Cat. A04

  MR V 50 UO3A - HB  71B 4  - B5 / 28

  Transmission ratio i = 50

  Mounting position B3-B8 .

  Động cơ điện 3 phase Motor catalog TX ( ErP )

  HB 71B 4 230.400-50 B5

  Pn [ kW ] = 0,37

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60

  ROSSI Motor catalog TX ( ErP )

  HB 132MC 4 230.400-50 B5

  Pn [ kW ] = 11

  Intermittent Duty S3-70%

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60

  Sprocket 2.363A / 3,15 d38

  Cod.: RC00017153

  (Spare Parts for ROSSI gearbox: MR 3I 140 UP2A 38,7 )

  Cylindrical wheel 5.54A/1,95

  Cod. 1051092

  (Spare Parts for ROSSI gearbox: MR 3I 140 UP2A 38,7 )

  ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E04

  MR 2I 125 UC2A - HB3  132M 4  - B5 / 57.7

  Transmission ratio i = 24.3

  Mounting position B3 .

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB3 132M 4 220.380-50 B5

  Pn [ kW ] = 7,5

  Efficiency class energy IE3

  Special supply

  (Note: IE2 series motor was obsolete, replaced by IE3 series)

  ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E04

  MR 3I 126 UC2A - HB3  132M 4  - B5 / 41.9

  Transmission ratio i = 33.4

  Mounting position B3 .

  Motor catalog TX ( ErP )