Bộ giảm tốc bánh răng xoắn và bevel xoắn Cat.H

Bộ giảm tốc bánh răng xoắn và bevel xoắn Cat.H

Đại lý Rossi tại Việt Nam , Rossi vietnam , Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi , Động cơ giảm tốc Rossi , Hộp giảm tốc Rossi , Động cơ Rossi , Động cơ hộp số Rossi , Động cơ điện Rossi, Hộp số động cơ Rossi, hộp số giảm tốc Rossi, hộp số giảm tốc, bộ điều khiển chuyển động Rossi

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 •  
  Tính năng, đặc điểm:
  10 Kích cỡ (400 ... 631)
  Công suất danh định P N2 16 ... 3 650 kW
  Moment danh định T N2 ≤ 400.000 Nm
  Tỷ số truyền tải i N 8 ... 315
  Bộ phận giảm tốc cỡ lớn được sản xuất hàng loạt nhằm tạo ra độ tin cậy cao nhất trong điều kiện áp dụng nặng nhất. A
   
  Thiết kế lắp toàn bộ 
   
  Yêu cầu bảo trì tối thiểu. 
   
  Một số Model Động cơ ROSSI
  Đại lý phân phối động cơ hộp giảm tốc ROSSI SpA tại Việt Nam

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí

  ROSSI Planetary gearmotor catalog EP

  R 3EL 125A 168Y C180M1 F10i I65x550 B5

  Foot braket mounted in position ,FB13i

  Without motor

  ROSSI Planetary gearmotor catalog EP

  R 3EL 180A 168Y C200M1 F10j I65x550 B5

  Foot braket mounted in position ,FB13j

  Without motor

  ROSSI Motor catalog TX ( ErP )

  HE3 160M 4 400-50 B5

  Pn [ kW ] = 11

  Efficiency class energy IE3

  Nameplate 380-50 / 400-50 / 415-50 / 460-60 / 480-60

  ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E

  MR 2I 50 UC2A - 24x200 - 5.65

  Mounting position V6

  Without motor

  ROSSI Helical gearmotor catalog G

  MR 2I 100 UP2A - 38x300 - 10.2

  Mounting position V5

  Without motor

  ROSSI Bevel helical gear reducer catalog G

  R CI 100 UO3A - 12.4

  Mounting position B6

  Without motor

  ROSSI Planetary gearmotor catalog EP

  R 3EL 125A 133Y C180M1 F10i I65x550 B5 i=133

  Coupled with motor

  Motor catalog TX ( ErP )

  HE3 250M 4 400-50 B5

  Pn [ kW ] = 55

  Efficiency class energy IE3

  Nameplate 380-50 / 400-50 / 415-50 / 460-60 / 480-60

  ROSSI Planetary gearmotor catalog EP

  R 3EL 125A 133Y C180M1 F10i I65x550 B5 i=133

  Without motor

  Ruota conica rettificata 16.98B/2R (Cod.1162098)

  (Part for ROSSI Model: R C2I 180 U02A / 26)

  Rebore bevel pinion 12.199/2R (Cod.1122199)

  (Part for ROSSI Model: R C2I 180 U02A / 26)

  ROSSI Motor catalog TX ( ErP )

  HB3 90L 4 220.380-50 B5

  Pn [ kW ] = 1,5

  Efficiency class energy IE3

  Special supply

  Motor shaft axially fastened (,AX)

  Special nameplate : motor supply with tolerance +/-10%

  (Replaced obsolete ROSSI HF 90L 4 B5 220/380V 50Hz 1.5kW 1420rpm)

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối động cơ hộp số giảm tốc ROSSI SpA tại Việt Nam

  ROSSI Bevel helical gear reducer catalog G

  R CI 160 UO2A - 19.7

  Mounting position B3

  Without motor

  Hộp số ROSSI Bevel helical gearmotor catalog G

  MR CI 100 UO3A - 38x250 - 19.3

  Mounting position B6

  Reaction bolt using disc springs and bracket (B2)

  Special input

  Without motor

  ROSSI Bevel helical gearmotor catalog G

  MR CI 125 UO2A - 48x350 - 20

  Mounting position B3

  Without motor

  ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E

  MR 3I 80 UC2A - 24x200 - 39.8

  Mounting position B3

  Without motor

  ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E

  MR 3I 80 UC2A - 24x200 - 30.8

  Mounting position B3

  Without motor

  ROSSI Helical gearmotor catalog G

  MR 2I 125 UP2A - 28x250 - 24.1

  Mounting position B6

  Fluorinated seal rings on high- low speed shaft (TV3)

  Kit using reaction disc springs (B5)

  Metal plugs; filler plug with filter and breather (TM3)

  Non- std. Hollow low speed shaft with shrink disc

  D 68H7 with protection

  Without motor

  Bush 15.494A  d=48 (Cod.1152737)

  (Part for ROSSI gearbox MR CI 125 UO2A-48x350 B6 i=12.6)"

  ROSSI Bevel helical gearmotor catalog G

  MR ICI 180 UO3A - 48x350 - 32

  Mounting position B3

  Reaction bolt using disc springs and bracket (B2)

  Filled with synthetic oil withpolyaphaolephines

  ISO 220 cSt (LS3)  Code: R000074895

  Coupled with motor

  Brake motor with d.c. brake catalog TX ( ErP )

  HBZ 180L 4 400-50 B5

  Pn [ kW ] = 22

  Efficiency class energy IE1

  Separate brake supply 380 ÷ 415 V a.c.

  Condensate drain holes for IM 3001 (,CD3001)

  Anti-condensation heater (,S) Code: R000074894

  ROSSI Motor catalog TX ( ErP )

  HB 132M 4 220.380-50 B5

  Pn [ kW ] = 7,5

  Intermittent Duty S3-70%

  Special supply

  Đại lý phân phối động cơ hộp giảm tốc ROSSI SpA tại Việt Nam

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí

  (Part for ROSSI gearbox R C2I 180 U02A i=26)

  (Cod.2180114) SS 90x110x3,5 DIN 988 Spessore

  (Cod.2030053) 110i UNI 7437 Anello elastico

  (Cod.2180043) SS 70x90x3,5 DIN 988 Spessore

  (Cod.2030010) 90i UNI 7437 Anello elastico

  (Cod.2030064) 80i UNI 7437 Anello elastico

  (Cod.2010007) 40x2,5 UNI 7436 Anello elastico rinforzato

  (Cod.2180037) SS 40x50x2,5 DIN 988 Spessore

  (Cod.2210010) V 110x10 Cappellotto

  (Cod.2210016) V 90x10 Cappellotto

  (Cod.2040060) AS 120x150x12 DIN 3760 Anello di tenuta

  (Cod.2040035) AS 40x72x7 DIN 3760 Anello di tenuta

  (Cod.2180315) SS 80x100x3,5 DIN 988 Spessore

  (Cod.2030052) 100i UNI 7437 Anello elastico

  (Cod.2180043) SS 70x90x3,5 DIN 988 Spessore

  (Cod.2030010) 90i UNI 7437 Anello elastico

  (Cod.2030068) 160i UNI 7437 Anello elastico

  (Cod.2030064) 80i UNI 7437 Anello elastico

  (Cod.2010007) 40x2,5 UNI 7436 Anello elastico rinforzato

  (Cod.2180037) SS 40x50x2,5 DIN 988 Spessore

  (Part for ROSSI gearbox R C2I 160 U02A i=33.1  )

  ROSSI Brake motor with d.c. brake catalog TX ( ErP )

  HBZ 132M 4 230.400-50 B5

  Pn [ kW ] = 7,5

  Efficiency class energy IE1

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60

  Hand lever for manual release with automatic

  eturn L (,L)

  Direct brake supply 200 ÷ 440 V a.c.

  ROSSI Helical gear reducer catalog G

  R 2I 100 UP2A - 10.2

  Mounting position B7

  High input speed n1 2800 min-1

  High speed shaft double seal (DT1)

  ROSSI Worm gearmotor Cat. A

  MR V 32 UO3A - 11x140 - 7

  Mounting position B3-B8

  Coupled with motor

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB 63B 4 230.400-50 B5

  Pn [ kW ] = 0,18

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60

  ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E

  MR 3I 100 UC2A - 28x250 - 43.1

  Mounting position B3

  Coupled with motor

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB 100LB 4 230.400-50 B5

  Pn [ kW ] = 3

  Intermittent Duty S3-70%

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60