Bộ giảm tốc MR 4E 353FC1H - R 4EL 015A 846Y H100M1 A20c I28x250 B5

Bộ giảm tốc MR 4E 353FC1H - R 4EL 015A 846Y H100M1 A20c I28x250 B5

Bộ giảm tốc ROSSI Danh mục bánh răng hành tinh EP R 4EL 015A 846Y H100M1 A20c I28x250 B5 Thiết kế đầu ra thay thế Cùng với động cơ TX danh mục động cơ (ErP)

Mã SP: MR 4E 353FC1H

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bộ giảm tốc 
  Danh mục bánh răng hành tinh EP
  R 4EL 015A 846Y H100M1 A20c I28x250 B5
  Thiết kế đầu ra thay thế
  Cùng với động cơ
  TX danh mục động cơ (ErP)
  Pn [kW] = 2,2
  Nhiệm vụ liên tục S3-70%
  Tên nơi 230.400-50 / 265.460-60
  (Thay thế model đã quá cũ MR 4E 353FC1H)
  Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ lắp đặt tốt nhất,
  Đại lý phân phối động cơ hộp giảm tốc ROSSI SpA tại Việt Nam

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí

  ROSSI Worm gearmotor Cat. AS - STANDARDFIT -

  MR V 325 UO4E - 14x105 - 12

  Mounting position B3

  Coupled with motor

  Brake motor with d.c. brake catalog TX ( ErP )

  HB3Z 80B 4 230.400-50 B14R

  Pn [ kW ] = 0,75

  Efficiency class energy IE3

  Nameplate 220.380-50 / 230.400-50 / 240.415-50 / 265.460-

  60 / 277.480-60

  Direct brake supply 110 ÷ 440 V a.c.

  Output Torque: 52Nm

  Service Factor: 1.7

  Output Bore: 25mm

  ROSSI Worm gearmotor Cat. AS - STANDARDFIT -

  MR V 325 UO4E - 14x105 - 12

  Mounting position B3

  Coupled with motor

  Brake motor with d.c. brake catalog TX ( ErP )

  HB2Z 80A 4 230.400-50 B14R

  Pn [ kW ] = 0,55

  Efficiency class energy IE2

  Nameplate 220.380-50 / 230.400-50 / 240.415-50 / 265.460-

  60 / 277.480-60

  Direct brake supply 110 ÷ 440 V a.c.

  Output Torque: 38.3Nm

  Service Factor: 2.36

  Output Bore: 25mm

  ROSSI Worm gearmotor Cat. AS - STANDARDFIT -

  MR V 325 UO4E - 14x105 - 12

  Mounting position B3

  Coupled with motor

  Động cơ điện 3 phase có phanh điện Brake motor with d.c. brake catalog TX ( ErP )

  HB3Z 80B 4 230.400-50 B14R

  Pn [ kW ] = 0,75

  Efficiency class energy IE3

  Nameplate 220.380-50 / 230.400-50 / 240.415-50 / 265.460-

  60 / 277.480-60

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối động cơ hộp số giảm tốc ROSSI SpA tại Việt Nam

  Direct brake supply 110 ÷ 440 V a.c.

  Output Torque: 52Nm

  Service Factor: 1.7

  Output Bore: 25mm

  ROSSI Worm gearmotor Cat. AS - STANDARDFIT -

  MR V 325 UO4E - 14x105 - 12

  Mounting position B3

  Coupled with motor

  Brake motor with d.c. brake catalog TX ( ErP )

  HB2Z 80A 4 230.400-50 B14R

  Pn [ kW ] = 0,55

  Efficiency class energy IE2

  Nameplate 220.380-50 / 230.400-50 / 240.415-50 / 265.460-

  60 / 277.480-60

  Direct brake supply 110 ÷ 440 V a.c.

  Output Torque: 38.3Nm

  Service Factor: 2.36

  Output Bore: 25mm

  ROSSI Worm gearmotor Cat. AS - STANDARDFIT -

  MR V 430 UO4E - 19x200 - 30

  Mounting position V6

  B5 flange (F1)

  Coupled with motor

  Brake motor with d.c. brake catalog TX ( ErP )

  HE3Z 80B 4 230.400-50 B5

  Pn [ kW ] = 0,75

  Efficiency class energy IE3

  Nameplate 220.380-50 / 230.400-50 / 240.415-50 / 265.460-

  60 / 277.480-60

  Direct brake supply 110 ÷ 440 V a.c.

  Output Torque: 119Nm

  Service Factor: 1.7

  Output Bore: 30mm

  ROSSI Worm gearmotor Cat. AS - STANDARDFIT -

  MR V 325 UO4E - 14x105 - 12

  Mounting position B3

  Coupled with motor

  Brake motor with d.c. brake catalog TX ( ErP )

  HB2Z 80A 4 230.400-50 B14R

  Pn [ kW ] = 0,55

  Efficiency class energy IE2

  Nameplate 220.380-50 / 230.400-50 / 240.415-50 / 265.460-

  60 / 277.480-60

  Direct brake supply 110 ÷ 440 V a.c.

  Output Torque: 38.3Nm

  Service Factor: 2.36

  Output Bore: 25mm

  Đại lý phân phối động cơ hộp giảm tốc ROSSI SpA tại Việt Nam

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí

  ROSSI Worm gearmotor Cat. AS - STANDARDFIT -

  MR V 325 UO4E - 14x105 - 12

  Mounting position B3

  Coupled with motor

  Brake motor with d.c. brake catalog TX ( ErP )

  HB3Z 80B 4 230.400-50 B14R

  Pn [ kW ] = 0,75

  Efficiency class energy IE3

  Nameplate 220.380-50 / 230.400-50 / 240.415-50 / 265.460-

  60 / 277.480-60

  Direct brake supply 110 ÷ 440 V a.c.

  Output Torque: 52Nm

  Service Factor: 1.7

  Output Bore: 25mm

  ROSSI Worm gearmotor Cat. AS - STANDARDFIT -

  MR V 325 UO4E - 14x105 - 12

  Mounting position B3

  Coupled with motor

  Brake motor with d.c. brake catalog TX ( ErP )


  _______________
  Rất mong xớm được hợp tác với quý khách hàng.
  Trân Trọng !!!