Bộ giảm tốc và bánh răng hành tinh ( Trong dòng và Bevel )

Bộ giảm tốc và bánh răng hành tinh ( Trong dòng và Bevel )

Công Ty Chuyên Cung Cấp: Động Cơ Hộp Số, Hộp giảm tốc, Bánh răng hành tinh, Động cơ điện, Động cơ liền hộp giảm tốc chuyên Hãng ROSSI-Italy ( Chuyên nhập khẩu và phân phối hàng EU ).

Mã SP: EP Series

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bộ giảm tốc ROSSI và bánh răng hành tinh ROSSI ( Trong dòng và Bevel ) - EP Series

  Kích thước   20 kích cỡ (001 ... 710)
  Quyền lực P 1  0,18 ... 90 kW
  Mô-men xoắn danh nghĩa T N2 1600 ... 710.000 N m
  Tỷ lệ truyền tôi N
  3,55 ... 3,550 (xếp hàng)
  9 ... 2,240 (bevel)

  Sự miêu tả : 

  Tính năng, đặc điểm

  2, 3 hoặc 4 giai đoạn giảm cho cả trục đồng trục và trục vuông bên phải 

  Nhiều loại phụ kiện và thiết kế phi tiêu chuẩn

  Thiết kế mô-đun, với thực thi đa tùy chọn   

  Kích thước rất nhỏ gọn và giảm khối lượng hộp số

  Lợi ích

  Thiết kế mặt bích, chân hoặc trục dễ dàng và chức năng

  Mô-men xoắn cao truyền

  Mở rộng phạm vi tỷ lệ truyền và tốc độ đầu ra có sẵn.

  Product Name:

  MRV 50 UO3A - 80A4...B5/43,8 Pos.B3 i=32

  MRV 80 UO3A/32 P06-19x40 Pos.V5

  MRV 81 UO3A - 90L4...B5/87,5 Pos.B8 i=16
  RV 64 UO3A-90L 4...B5/70 
  MR2I 100 UP2A - 112M...B5R/137 Pos.B7 i=10,2 (Rossi) MRCI 80 UO3A - 28x250 - 13,1 B8 ,DA1,B2
  MRCI 80 UO3A - 28x250 - 6,16  B3  B5
  MRCI 80 UO3A - 28x250 - 6,16  B3
  MRCI 80 UO3A - 28х250 - 6,16 B7
  MRICI 100 UO3A - 28x250 - 60,2 B3
  MRICI 100 UO3A - 90L4 ... B5/18,3     Pos.B7   i=76,4
  MRICI 125 UO3A - 132M4...B5/43,1 ,DA2 Pos.B3 i=32,5
  MRICI 125 UO3A - 132M4...B5/66,5 Pos.B6 i=21
  MRICI 125 UO3A - 38x300 - 25,6 B3 
  MRICI 140 UO3A - 38x300 - 26,1 B3 , DA2
  MRICI 160 UO3D 48x350 26,1
  MRICI 50 UO3A - 80B4...B5/43,9 Pos.B3 i=31,9
  MRICI 81 UO3A - 80C4...B5/17 Pos.B7 i=82,5
  MRICI 81 UO3A - 90LC4...B5/26,9  Pos.B7 i=52
  MRIV  80 UO3A - 80B4...B5/8,75 Pos.V5 i=160
  MRIV 100 UO2A - 100L
  MRIV 100 UO2A - 100LB4...B5/21,9 Pos.B3 i=64 
  MRIV 100 UO2A - 90L4 ... B5/8,75 Pos.B3 i=160
  MRIV 125 U02A - 100LA4…B5/11,2  Pos.B3  i=125
  MRIV 200 UO2A - 132MC4...B5/13,7 Pos.B3 i=102
  MRIV 250 UO2A - 160L4... B5/13,7 Pos.B3 i=102
  MRIV 250 UO2A - 160M4...B5/13,7 Pos.B3 i=102 
  MRIV 40 U03A - 63B4…В5/10 Pos.B3 
  MRIV 50 UO3A - 63B6...B5/4,08 Pos.B3 i=221
  MRIV 50 UO3A - 71A6...B5/7,1 Pos.B3 i=127 
  MRIV 50 UO3A - 71С4...B5/17,3 Pos.B7  i=81,1 
  MRIV 63 UO3A - 71A4...B5/5,85 Pos.B3 i=239
  MRIV 63 UO3A - 71B4...B5/11,5 Pos.B6 i=122 
  MRIV 63 UO3D - 71B4 ... B5/11,5  i=122
  MRIV 80 UO3A - 80B4...B5/22,1 Pos.B3 i=63,5 (2,54x25
  MR3I 320 UP2A - 250M4...B5/24,2  Pos.B3   i=57,8
  MR3I 320 UP2A - 250M4...B5/26,5 ,DT i=52,9
  MR3I 41 PС1A -71С4 ... 
  MR3I 50 UC2A - 80C4...B5/86,1 Pоs.B3 i=16,3
  MR3I 63 UC2A - HB 80A 4 ... B5/23,5 Pos.V5 i=59,5 
  MR3I 80 UC2A - 100LA4...B5/33,6 Pos.B3 i=41,7
  MR3I 80 UC2A - 80C6...B5/23,3 Pos.B3 i=38,6
  MR3I 80 UC2A - 90L4...B5/53,6 Pos.V5 i=26,1
  MR3I 81 UP2A - 19x200 - 66 B7
  MRC2I 140 UO2A - 132MC4...B5/17,8 Pos.B3  i=78,6 
  MRC2I 200 UO2V - 132MC4...B5/13,8 Pos.B3
  MRC2I 225 UO2A - 180L4...B5/33,8 Pos.B6 i=41,4
  MRC2I 225 UO2A - 225S4...B5/26,4 Pos.B3 i=53,1
  MRC2I 225 UO2A - 60x450 - 53,1 B3 ,TV2,DT2
  MRC2I 250 UO2A - 250M4...B5/24,9  Pos.B3
  MRC2I 360 UO2V-65x550-102 B3 WA 1112359
  MRCI 100 UO3A - 100LB4...B5/58,1 Pos.B8 i=24,1 
  MRCI 100 UO3A - 112M4...B5/89,2,TV3,N  Pos B6  i=15,7
  MRCI 100 UO3A - 132M4...B5/72,6 Pos.B3 i=19,3
  MRCI 100 UO3A - 132S4...B5/113 Pos.B3 i=12,4 
  MRCI 100 UO3A - 132S4...B5/217 Pos.В3  i=6,46
  MRCI 100 UO3A - 132S4…B5/72,6  Pos.B3  i=19,3
  MRCI 100 UO3A - 24x200 - 12,4 B6  TV3,TM3
  MRCI 100 UO3A - 38x300 - 12,4 B3 ,DA2
  MRCI 100 UO3A - 38x300 - 15,7 B3 DA2
  MRCI 125 UO2A - 132M4...B5/56 Pos.B3 i=25 
  MRCI 125 UO2A - 38x300 - 25  B3 ,DA2 
  MRCI 125 UO2H - 160M4...B5/70 Pos.B6 i=20
  MRCI 125 UO2V - 160L4...B5/175 Pos.B3 i=7,98
  MRCI 125 UO2V - 48x350 - 12,6  B3  TV3,N 
  MRCI 140 UO2A - 48x350 - 20 B6 
  MRCI 160 UO2A - 160M4 ... B5/45,5 ,DA2 Pos.B3  i=30,8 
  MRV 80 UO3A/32 P06-19x40 Pos.V5 (Rossi)
  MRV 81 UO3A - 90L4...B5/87,5 Pos.B8 i=16 (Rossi)
  RV 64 UO3A-90L 4...B5/70 
  MR2I 100 UP2A - 112M...B5R/137 Pos.B7 i=10,2 (Rossi) MRCI 80 UO3A - 28x250 - 13,1 B8 ,DA1,B2
  MRCI 80 UO3A - 28x250 - 6,16  B3  Flange B5 (Rossi)
  MRCI 80 UO3A - 28x250 - 6,16  B3 
  MRCI 80 UO3A - 28х250 - 6,16 B7  
  MRICI 100 UO3A - 100LB4 ... B5/56,6 Pos.B3 i=24,7 
  MRICI 100 UO3A - 28x250 - 60,2 B3 
  MRICI 100 UO3A - 90L4 ... B5/18,3     Pos.B7   i=76,4
  MRICI 125 UO3A - 132M4...B5/43,1 ,DA2 Pos.B3 i=32,5 
  MRICI 125 UO3A - 132M4...B5/66,5 Pos.B6 i=21
  MRICI 125 UO3A - 38x300 - 25,6 B3
  MRICI 140 UO3A - 38x300 - 26,1 B3 , DA2
  MRICI 160 UO3D 48x350 26,1
  MRICI 50 UO3A - 80B4...B5/43,9 Pos.B3 i=31,9
  MRICI 81 UO3A - 80C4...B5/17 Pos.B7 i=82,5
  MRICI 81 UO3A - 90LC4...B5/26,9  Pos.B7 i=52 
  MRIV  80 UO3A - 80B4...B5/8,75 Pos.V5 i=160 
  MRIV 100 UO2A - 100L 
  MRIV 100 UO2A - 100LB4...B5/21,9 Pos.B3 i=64 
  MRIV 125 U02A - 100LA4…B5/11,2  Pos.B3  i=125 
  MRIV 200 UO2A - 132MC4...B5/13,7 Pos.B3 i=102
  MRIV 250 UO2A - 160L4... B5/13,7 Pos.B3 i=102
  MRIV 250 UO2A - 160M4...B5/13,7 Pos.B3 i=102
  MRIV 40 U03A - 63B4…В5/10 Pos.B3 
  MRIV 50 UO3A - 63B6...B5/4,08 Pos.B3 i=221
  MRIV 50 UO3A - 71A6...B5/7,1 Pos.B3 i=127
  MRIV 50 UO3A - 71С4...B5/17,3 Pos.B7  i=81,1
  MRIV 63 UO3A - 71A4...B5/5,85 Pos.B3 i=239
  MRIV 63 UO3A - 71B4...B5/11,5 Pos.B6 i=122
  MRIV 63 UO3D - 71B4 ... B5/11,5  i=122 
  MRIV 80 UO3A - 80B4...B5/22,1 Pos.B3 i=63,5 (2,54x25)
  MR3I 320 UP2A - 250M4...B5/24,2  Pos.B3   i=57,8
  MR3I 320 UP2A - 250M4...B5/26,5 ,DT i=52,9 
  MR3I 41 PС1A -71С4 .
  MR3I 50 UC2A - 80C4...B5/86,1 Pоs.B3 i=16,3 
  MR3I 63 UC2A - HB 80A 4 ... B5/23,5 Pos.V5 i=59,5
  MR3I 80 UC2A - 100LA4...B5/33,6 Pos.B3 i=41,7
  MR3I 80 UC2A - 80C6...B5/23,3 Pos.B3 i=38,6 
  MR3I 80 UC2A - 90L4...B5/53,6 Pos.V5 i=26,1
  MR3I 81 UP2A - 19x200 - 66 B7
  MRC2I 140 UO2A - 132MC4...B5/17,8 Pos.B3  i=78,6
  MRC2I 200 UO2V - 132MC4...B5/13,8 Pos.B3
  MRC2I 225 UO2A - 180L4...B5/33,8 Pos.B6 i=41,4
  MRC2I 225 UO2A - 225S4...B5/26,4 Pos.B3 i=53,1
  MRC2I 225 UO2A - 60x450 - 53,1 B3 ,TV2,DT2
  MRC2I 250 UO2A - 250M4...B5/24,9  Pos.B3 
  MRC2I 360 UO2V-65x550-102 B3 WA 1112359
  MRCI 100 UO3A - 100LB4...B5/58,1 Pos.B8 i=24,1
  MRCI 100 UO3A - 112M4...B5/89,2,TV3,N  Pos B6  i=15,7
  MRCI 100 UO3A - 132M4...B5/72,6 Pos.B3 i=19,3
  MRCI 100 UO3A - 132S4...B5/113 Pos.B3 i=12,4
  MRCI 100 UO3A - 132S4...B5/217 Pos.В3  i=6,46
  MRCI 100 UO3A - 132S4…B5/72,6  Pos.B3  i=19,3
  MRCI 100 UO3A - 24x200 - 12,4 B6  TV3,TM3
  MRCI 100 UO3A - 38x300 - 12,4 B3 ,DA2
  MRCI 100 UO3A - 38x300 - 15,7 B3 DA2
  MRCI 125 UO2A - 132M4...B5/56 Pos.B3 i=25
  MRCI 125 UO2A - 38x300 - 25  B3 ,DA2
  MRCI 125 UO2H - 160M4...B5/70 Pos.B6 i=20
  MRCI 125 UO2V - 160L4...B5/175 Pos.B3 i=7,98
  MRCI 125 UO2V - 48x350 - 12,6  B3  TV3,N 
  MRCI 140 UO2A - 48x350 - 20 B6 
  MRCI 160 UO2A - 160M4 ... B5/45,5 ,DA2 Pos.B3  i=30,8

  ____________

  Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ lắp đặt Động cơ hộp giảm tốc ROSSI tốt nhất tại thị trường Việt Nam.
  Trân Trọng !!!