Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Rossi

Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Rossi

Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Rossi Thương hiệu mới kích thước 112 tăng (4, 6 cực) Thiết kế uốn lượn mới để đáp ứng các lớp hiệu quả IE3 ngay cả đối với P1

Mã SP: Trục Vít Bánh Vít Rossi

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Hộp Giảm Tốc Trục Vít Bánh Vít Rossi

  Thương hiệu mới kích thước 112 tăng (4, 6 cực)

  Thiết kế uốn lượn mới để đáp ứng các lớp hiệu quả IE3 ngay cả đối với P1 <7,5 kW

  Kích thước 200 (4, 6 cực cải thiện trong khả năng)

  Mới kích thước 260LX 6 đã thêm (25 kW)

  Dải mômen sẵn Mk 36 ... 1 700 Nm.

  Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng các giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) do hãng ROSSI Italy cấp.

  Model:

  MR 2I 180 EN4U 9.31 42x350 B3

  SR13 MR 2I 64 UP2A 6.86 P04 24x50

  HBZ 160L4 400 B5 ,T15,VD,E3

  HBZ 160L4 400 B5 T15,V,E 
  3F0 132 M4 230.400 B5
  F0 132 LG 4 230.400-50 B5  , VD ,EU
  F0 160 M8 400   B3
  F0 63B4  230.400 B5 
  F0 80C  4 230.400 B5
  FO 100L 4 230.400 B5
  FO 132 S6 230.400 B5, SP, CD, S, F10 JIS G4304-91
  FO 63C4 230.400-50 B5, V
  FO 80B4 230.400-50 B5 (Rossi)
  HB 100LA4 230.400 B5  2,2 kW 
  HB 100LВ4 230.400 B5 3
  HB 112MC4 230.400 B5
  HB 112MC4 230.400 B5
  HB 112МС2 230.400 В5
  HB 132 MB2 230.400 B3
  HB 132MC4 230.400 B5
  HB 132MC4 230.400 B5 ,T15
  HB 63 A4 230.400 B5
  HB 71A6 230.400 B5R
  HB 71B4 230.400 B14R 0,37 kW
  HB 71B4 230.400 B5 (Rossi)
  HB 71B4 230.400 B5R, E2 (Rossi)
  HB 71C4 230.400 B14
  HB 90LB4 230.400 B5 
  HB 90LB4 230.400 B5 ,T15
  HB 90LС4 230.400 B5 2,2 кВт (Rossi)
  HB 90S4 230.400 B5 (Rossi)
  HB2 100LA4 230.400-50 B5 ,T15  2,2 kW (Rossi)
  HB2 100LB4 230.400 B5 ,T15 
  HB2 112M4 230.400 B5 ,T15 
  HB2 112M4 230.400 B5 ,T15,E 
  HB2 112M4 230.400-50 B3
  HB2 132M4 230.400 B5 ,T15
  HB2 132MB4 230.400 B5 ,T15,E (Rossi)
  HB2 132S4 230.400 B5 ,T15 
  HB2 132S4 230.400-50 B3
  HB2 160L4 400 B5 ,T15,E (Rossi)
  HB2 180L4 400 B5 ,T15,E
  HB2 180M4 400 B5 (Rossi)
  HB2 90L  4  230.400 B5 ,F/H (Rossi)
  HB2 90L4 230.400 B35 
  HB2 90L4 230.400 B5, V,E2 (Rossi)
  HB2 90L4 230.400-50 B3 (Rossi)
  HB3 132MC4  230.400-50  B5
  HB90L4 230.400 B3/B5
  HBF 90L4 230.400 B5 
  HBV 112 MC2 230.400 B5
  HBV 112M4 230.400-50 B5 
  HBV 112MC2 230.400 B14 
  HBV 132 MB4 230.400 B5
  HBV 63 B4 230.400-50 B5
  HBV 90LA2 230.400 B3
  HBZ 100LA 4 230.400-50 B5 (2,2 kW) 
  HBZ 100LB 4 230.400-50 B5 (3 kW)
  HBZ 112M 4 230.400-50 B5 (4 kW)
  HBZ 112M4 230.400 B5
  HBZ 112MC 4.8 230.400-50 B5 (3/1,5 kW) 
  HBZ 112MС 4 230.400-50 B5 (5,5 kW) 
  HBZ 132 M4 230.400 B5, V
  HBZ 132 MB6 230.400-50 B5 ,V
  HBZ 132M4 230.400 B5
  HBZ 180M4 400-50 B5 ,V,E3,T15
  HBZ 80C4 230.400 B5
  HBZ 90L 4 230.400-50 B5 (1,5 kW)
  HBZ 90L6 230.400 B5
  HBZ 90LB 4.8 230.400-50 B5 (1,1/0,6 kW) 
  HBZ 90LB4 230.400 B5,V,EU
  HF  90L 4 230.400 B5 (Rossi)
  HF 100LR 4 230.400 B5  2.2 kw
  HF 112 M6 230.400 B5  2,2kW
  HF 132 MB4 230.400 B5   9,2 kW
  HF 160 L4 230.400 B5
  HF 160M 8 400-50 B3
  HF 63 B4 230.400-50 B5   0,18
  HF 90 LB2 B5 3.0 kW 
  HF 90 LC4 230.400-50 B5 
  HF90LA2.4В5
  HFF 100 LB4 230.400 B5
  HFF 112M4 230.400-50 B5  4 kW (Rossi)
  HFF 71В4 В14 (Rossi)
  HFM 63C4 230-50 B5, B15 (Rossi)
  HPE 80MA2 230.400-50 B34 FO DX
  HPE 80MA2 230.400-50 B34 FO SX
  HPEV 71 MB 4 230.400-50 B34  DX
  HPEV80MA4 (Rossi)
  HPEVMA B34 S1 (Rossi)
  F0 112 L 4 230.400 B5,  5.5 kw (Rossi)
  F0 132S  6 230.400 B5 (Rossi)
  F0 90 LC4 230 (Rossi)
  FO 112MC4  230.400 B5 (Rossi)
  FO160L4 400 B5 (Rossi)
  HBF 112M4 230.400 B5 
  HBF 132S4 230.400 B5
  HBV  80C4 230.400 B14
  HBV 80C4 230.400 B5
  HBZ  80B4 230.400 B5
  HBZ  90L4 230.400 B5
  HBZ 100LB4 230.400 B5 ,AA,CP,L 
  HBZ 112M6 230.400-50 B5, E5 
  HBZ 112MC6 230.400 B5 ,T15 
  HBZ 132MС4 230.400 B5
  HBZ 160L6 400 B5 ,T15,E
  HBZ 180L4 400 B5 ,T15,E
  HBZ 71B4 230.400 B5
  HBZ 80A4 230.400 B5 
  HBZ 80B4 230.400 B5
  HBZ 90L4 230.400 B5, L
  HBZ 90LC4 230.400 B5 
  HBZ 90S4 230.400 B5 ,AA,L
  HBZ100LA4  230.400 B5
  HBZ112МС4  230.400 B5
  F0 132 MC4 230.400 B5  1,1 
  BC 07 178 100 (Rossi)
  BC 08 178 170 (Rossi)
  BC 09 178 300 (Rossi)
  BC 15 103 40 (Rossi)
  BC 16 103 75 (Rossi)
  BC 16 178 75  (Rossi)
  BC 16 178 75 P=0.075FO 132 S6
  FA 04 6 20 (Rossi)

  ___________________________

  Rất mong được làm việc và hợp tác với quý khách hàng.

  Trân trọng !!!