Hộp số MR C2I 200 UO2A

Hộp số MR C2I 200 UO2A

Hộp số MR C2I 200 UO2A Bevel helical gearmotor catalog G MR C2I 200 UO2A - 38x300 - 127 Mounting position B3 Without motor

Mã SP: MR C2I 200 UO2A

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Bevel helical gearmotor catalog G 
  MR C2I 200 UO2A - 38x300 - 127 
  Mounting position B3 
  Without motor
  S.N 6403131 
  Code: R000123757
   
  Công ty Châu Thiên Chí là đại lý phân phối chính hãng động cơ hộp số giảm tốc ROSSI SpA tại Việt Nam - Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng các giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) do hãng ROSSI Italy cấp.
  Xem thêm model Hộp số Rossi dưới đây:
  MRICI 160 UO3D 48x350 26,1
  MRICI 50 UO3A - 80B4...B5/43,9 Pos.B3 i=31,9
  MRICI 81 UO3A - 80C4...B5/17 Pos.B7 i=82,5 
  MRICI 81 UO3A - 90LC4...B5/26,9  Pos.B7 i=52
  MRIV  80 UO3A - 80B4...B5/8,75 Pos.V5 i=16
  MRIV 100 UO2A - 100L
  MRIV 100 UO2A - 100LB4...B5/21,9 Pos.B3 i=64
  MRIV 100 UO2A - 90L4 ... B5/8,75 Pos.B3 i=160
  MRIV 125 U02A - 100LA4…B5/11,2  Pos.B3  i=125
  MRIV 200 UO2A - 132MC4...B5/13,7 Pos.B3 i=102
  MRIV 250 UO2A - 160L4... B5/13,7 Pos.B3 i=102
  MRIV 250 UO2A - 160M4...B5/13,7 Pos.B3 i=102 
  MRIV 40 U03A - 63B4…В5/10 Pos.B3
  MRIV 50 UO3A - 63B6...B5/4,08 Pos.B3 i=221
  MRIV 50 UO3A - 71A6...B5/7,1 Pos.B3 i=127
  MRIV 50 UO3A - 71С4...B5/17,3 Pos.B7  i=81,1
  MRIV 63 UO3A - 71A4...B5/5,85 Pos.B3 i=239
  MRIV 63 UO3A - 71B4...B5/11,5 Pos.B6 i=122
  MRIV 63 UO3D - 71B4 ... B5/11,5  i=122
  MRIV 80 UO3A - 80B4...B5/22,1 Pos.B3 i=63,5 (2,54x25)
  MRIV 81 UO3A - 90L4...B5/28 Pos.B8 i=50
  MRV  161 UO2A - 132MB4...B5/43,8 ,GR Pos.B3 
  MRV 100 UO2A - 132M4...B5/108 Pos.B3 i=13
  MRV 125 UO2A - 132S4...B5/70 Pos.V5  i=20  R000024124
  MRV 161 U02A-132MC4...B5/43,8 Pos.B3 i=32
  MRV 32 UO3A - 63A4 ...B5/70 Pos.B3 i=20
  MRV 32 UO3A - 63B4 ... B5/200  Pos.B7   i=7 11-140
  MRV 40 UO3A - 71A4
  MRV 40 UO3A - 71A4...B5/87,5 Pos.B3 i=16
  MRV 40 UO3A - 71B4 ...B5/108  i=13
  MRV 40 UO3A - 71B4...B5/140 Pos.B3  i=10
  MRV 40 UO3A - 71B4...B5/200 Pos.B7
  MRV 40 UO3A - 71B4...B5/43,8 Pos.B7
  MRV 40 UO3A - 71B4...B5/70 Pos.B6
  MRV 40 UO3A - 80B4...B5/70 Pos.В3  i=20
  MRV 40 UO3A -71A4 
  MRV 40 UO3D - 63B4...B5/35 Pos.B3 i=40
  MRV 40 UO3D - 71A4 ...B5/22,2  Pos.B3  i=63
  MRV 50 UO3A - 71A4...B5/35 Pos.В3 i=40 
  MRV 50 UO3A - 71B4...B5/56 Pos.B3 i=25
  MRV 50 UO3A - 71C4 ... B5/56  Pos. B6   i=25   D=14-160
  MRV 50 UO3A - 80A4...B5/108 Pos.В3
  MRV 50 UO3A - 80A4...B5/28 Pos.B7 i=50
  MRV 50 UO3A - 80A4...B5/43,8 Pos.B3 i=32
  MRV 50 UO3A - 80A4...B5/56 Pos.B3 i=25
  MRV 50 UO3A - 80B4...B5/70 Pos.B3 i=20
  MRV 50 UO3A - 90L4 …B5/108
  MRV 50 UO3A - F0 71B4 230.400 B5/22,2 
  MRV 50 UO3A / 10  Pos.B7  P03 19х105 
  MRV 50 UO3A / 7  P03-19x40 Pos.B7
  MRV 50 UO3A/13 P03 - 19x40 Pos.B7
  MRV 63 UO3A  -80C4 .
  MRV 63 UO3A - 90L4...B5/70 Pos.B3 i=20 
  MRV 63 UO3A - 90L4...B5/87,5 Pos.B3 i=16
  MRV 63 UO3A / 20  Pos.V6  P05 MRV 63 UO3D - 90LB4 ...B5/108 Pos.В3i=1
  MRV 63 UO3D - 90LC4 ...B5/200     Pos.B6   i=7
  MRV 63 UO3D - 90S4...B5/108 Pos.B3 i=13 D=24-200
  MRV 63 UOЗA -  80 B4 ... B5/56 Pos. B6 I=25
  MRV 64 UO3A - 90L4...B5/70 Pos.B7
  MRV 80 U03A-90L4 230.400 B5/28 Pos.V5 i=50 
  MRV 80 UO3A - 100LA4...B5/108 Pos.B8 i=13
  MRV 80 UO3A - 100LA4...B5/35 Pos.B3
  MRV 80 UO3A - 100LA4...
  MR V 40 UO3A -71B 4 ...B5/140
  MR V 80 UO3D / 20 P06 -24x50 B7
  MRCI 100 UO3A - 112MC4...B5/136 Pos.B3
  R 2CI 280 UO2A /37,5
  R 2I 100 UP2A - 19.3 В7  R000105598 
  R 2I 125 UP2A - 19.3 В3  R000105600
  R 2I 125 UP2A - 19.3 В7  R000105601
  R 2I 180 OP1B/17.4 
  R 2I 200 UP2D / 8,85 Pos.B3
  R 2I 360 UP2A / 20,3  В3  959667 WA
  R 2I 451 UP1M / 20,3  ,TV3
  R 2I 63 UC2A/8,05  Pos. B3
  R 3I 100 UP2A - 123 В7  R000105599 
  R 3I 225 UP2D/27,3 B3 RV2 
  R 4I 450 UP1G/321 Pos.B3 R000010591
  R CI 125 UO2A  /5,06 (Rossi)
  R CI 320 UO2D/19,7 Pos.V6  WA 1012565 
  R I 160 UP2A / 4,92 WA 699524
  R I 200 UP2A - 4,92  WA 876344 
  R V 40 UO3A / 10 
  R V 40 UO3D/20  Pos.V5   WA 1190667
  R СI 80 UO3A / 13.1 pos B3 
  R2I 105 OP1A/15,8 
  R2I 105 OP1A/19,6 
  R2I 105 OP1C/15,
  R2I 125 OP 1A/15,6
  R2I 125 UP2A - 19,3  B3
  R2I 140 UP2A/11,9   Pos. B3
  R2I 140 UP2A/9,22 Pos.B7 WA 928025
  R2I 160 UP2A - 10,3 B3
  R2I 160 UP2A - 11,9 B3
  R2I 160 UP2A - 20,7 B3 
  R2I 160 UP2A/13,6 Pos.B8 
  R2I 180 OP1A/17,4
  R2I 180 OP1C/17,4 
  R2I 210 OP1A/20,7
  R2I 210 OP1A/20,7
  R2I 250 UP2A - 33,5 B3
  R2I 280 UP2A - 11,9  B3 
  R2I 360 UP2A - 20,3  B3  RV 
  R2I 360 UP2A - 20,3  B8  RV
  R2I 360 UP2A - 20,3 B8 RV
  R2I 63 UC2A/10,5 B6
  R2I 80 UP2A -10,3 V5 
  R2I 80 UP2A/10,3 Pos.V5 i=10,3 
  R2I 85 OP1A/16,3
  R3I 140 UP2D/32,2   Pos. B3 
  R3I 160 UC2A/49,7 Pos.B3
   R3I 160 UP2A - 38,5 B3
  R3I 200 UP2А/31,5 ,TV3 Pos.V6
  R3I 225 UP2D/40,4 Pos.B6
  R3I 360 UP2D -42,3 B6
  R3I 50 UC2A/31,9 Pos.B3
  R3I 64 UP2A - 51,5 Pos.V5-V6
  R3I 64 UP2A/51,5 Pos.B3
  RC 100 FO1FSin/1 Pos.B5 
  RC 100 PO1ASin/1 Pos.B3
  RC 100PO1F/1 Pos.B3
  RC 125 PO1A/4  Pos. B3 
  RC 160 FO4FSin/1 ,GR  Pos.B5 
  RC 200 PO1F/1 Pos.B3 
  RC 80 P03D/1  Pos.B3 
  RC2I 140 UO2H - 68 B3  WA 1024054
  RC2I 200 UO2A/102 Pos.B8 
  RC2I 225 UO2A/56,9, Pos.B3
  RC2I 250 UO2A/98,5  Pos. B3
  RC2I 280 UO2A/37,5 Pos.B8
  RC2I 320 UO2A/20,6 Pos.V5 
  RC2I 321 UO2A - 156 B3 ,AB1 , TM3
  RC2I 360 UO2A/37,3 ,H1,TM3  Pos.B3
  RC80 PO3D/1 Pos.V5
  RCI 100 UO3A/19,3  Pos. B8   i=19,3
  RCI 125 UO2A/
  RCI 125 UO2A/5.06 Pos.B6  TN3, CV
  RCI 140 UO2A/11,3 Pos.B3
  RCI 140 UO2V - 14,2 V6 ,TV3,P,N
  RCI 160 UO2V/14,2 Pos.B6 
  RCI 200 U02H/8,27 
  RCI 200 UO2A - 8,27 Pos.B3 (
  RCI 200/CI04.13/728SPI 6100-6-33F/33MT
  RCI 200/CI104.12/728SPIG 6100-6-33FF/33MT 
  RCI 225 UO2А/10,2 Pos.V5  WA 868626 
  RCI 80 UO3A - 16,4 B3
   
  ___________
  Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
  Trân Trọng !!!