MR 2I 125 UP2A - 38x300 - 15.8 - HB3 132M 4 230.400-50 B5

MR 2I 125 UP2A - 38x300 - 15.8 - HB3 132M 4 230.400-50 B5

Designation: MR 2I 125 UP2A - 38x300 - 15.8 Mounting position V5 HB3 132M 4 230.400-50 B5

Mã SP: MR 2I 125 UP2A - 38x300 - 15.8 - HB3 132M 4 230.400-50 B5

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Danh mục động cơ bánh răng xoắn G
  Vị trí lắp V5
  Mặt bích B5 (F1)
  Kết hợp với động cơ
  Danh mục động cơ TX (ErP)
  HB3 132M 4 230.400-50 B5
  Pn [kW] = 7,5
  Năng lượng lớp hiệu quả IE3
  Biển tên 220.380-50 / 230.400-50 / 240.415-50 / 265.460-60 / 277.480-60
   
  Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối động cơ hộp số giảm tốc ROSSI SpA tại Việt Nam
  ROSSI Bevel helical gearmotor catalog G

  MR ICI 125 UO3A - 28x250 - 50.7

  Mounting position B3

  Coupled with motor

  Động cơ phanh điện 3 phase Brake motor with d.c. brake catalog TX ( ErP )

  HBZ 112M 4 230.400-50 B5

  Pn [ kW ] = 4

  Efficiency class energy IE1

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60

  ROSSI  Motor  catalogue TX11(Erp)

  HB2  90S  4  230.400-50  B5

  Pn ( kW ) =  1.1

  Efficiency class  energy IE2

  ROSSI  Motor  catalogue TX11(Erp)

  HB  63B  4  230.400-50  B5

  Pn ( kW ) =  0.18

  ROSSI  Motor  catalogue TX11(Erp)

  HB  80A  4  230.400-50  B5

  Pn ( kW ) =  0.55

  Đại lý phân phối động cơ hộp giảm tốc ROSSI SpA tại Việt Nam

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí

  ROSSI  Helical gearmotor catalog G

  MR 2I 63 UP2A - 24x200 - 19.3

  Mounting position B3

  Without motor

  ROSSI  Worm gearmotor Cat. A04

  MR V 40 UO3A - 63B 4  ... B5 / 43.8

  Without motor

  Transmission ratio i = 32

  Mounting position B6

  ROSSI  Worm gearmotor Cat. A04

  MR V 50 UO3A - 80B 4  ... B5 / 140

  Without motor

  Transmission ratio i = 10

  Mounting position TO BE CONFIRMED UPON PO

  ROSSI  Motor catalog TX ( ErP )

  HB 100LB 4 230.400-50 B5R

  Pn [ kW ] = 3

  Intermittent Duty S3-70%

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60

  Additional winding impregnation (,SP)

  Bi-metal type thermal probes (limit value 150 °C) (,B15)

  (Replaced obsolete ROSSI HB2 100LB4 B5R )

  ROSSI Motor catalog TX ( ErP )

  HB3 112MA 4 230.400-50 B5R

  Pn [ kW ] = 3

  Efficiency class energy IE3

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60

  Additional winding impregnation (,SP)

  Bi-metal type thermal probes (limit value 150 °C) (,B15)

  (Replaced obsolete ROSSI HB2 100LB4 B5R )

  ROSSI Planetary gearmotor catalog EP

  R 2EB 009A 19.6Y C080M1 F10c UHIC3 B53

  Without motor

  (Replace Brevini EC-2065-MR1-B3C R=1/20)

  ROSSI Helical gearmotor catalog G

  MR 2I 63 UP2A - 24x200 - 19.3

  Mounting position B3

  Coupled with motor

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB 90S 4 230.400-50 B5

  Pn [ kW ] = 1,1

  Intermittent Duty S3-70%

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60

  ROSSI Worm gearmotor Cat. A04

  MR V 40 UO3A - HB  63B 4  - B5 / 43.8

  Transmission ratio i = 32

  Mounting position B6 .

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB 63B 4 230.400-50 B5

  Pn [ kW ] = 0,18

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60"

  ROSSI Worm gearmotor Cat. A04

  MR V 50 UO3A - HB  80B 4  - B5 / 140

  Transmission ratio i = 10

  Mounting position B3-B8 .

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB 80A 4 230.400-50 B5

  Pn [ kW ] = 0,55

  Nameplate 230.400-50 / 265.460-60

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối động cơ hộp số giảm tốc ROSSI SpA tại Việt Nam

  ROSSI Bevel helical gearmotor catalog G

  MR CI 80 UO3A - 28x250 - 20.8

  Mounting position V5

  Without motor

  ROSSI Bevel helical gear reducer catalog G

  R CI 180 UO2A - 18.7

  Mounting position B3

  ROSSI Bevel helical gear reducer catalog G

  R CI 180 UO2A - 18.7

  Mounting position B3

  Backstop device free rotation black arrow (DA2)

  ROSSI Planetary gearmotor catalog EP

  R 2EL 001A 14.4Y C042M1 P10a I28x250 B3

  Combination not in the catalog

  Coupled with motor

  Brake motor with d.c. brake catalog TX ( ErP )

  HBZ 112MC 4 220.380-50 B5

  Pn [ kW ] = 5,5

  Efficiency class energy IE1

  Special supply

  Hand lever for manual release with automatic return L (,L)

  Self-cooling and encoder Push Pull HTL-LD HTL 10-30V dc (,E3)

  Thermistor-type thermal probes (limit value 150 °C) (,T15)

  Đại lý phân phối động cơ hộp giảm tốc ROSSI SpA tại Việt Nam

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí

  ROSSI Planetary gearmotor catalog EP

  R 2EL 001A 14.4Y C042M1 P10a I28x250 B3

  Combination not in the catalog

  Coupled with motor

  Brake motor with d.c. brake catalog TX ( ErP )

  HBZ 112MC 4 220.380-50 B5

  Pn [ kW ] = 5,5

  Efficiency class energy IE1

  Special supply

  Hand lever for manual release with automatic return L (,L)

  Self-cooling and encoder Push Pull HTL-LD HTL 10-30V dc (,E3)

  Thermistor-type thermal probes (limit value 150 °C) (,T15)

  Axial independent cooling fan (IC 416)

  ROSSI Bevel helical gearmotor catalog G

  MR CI 50 UO3A - 14x160 - TBA

  Mounting position B3

  Without motor

  ROSSI Bevel helical gearmotor catalog G

  MR ICI 50 UO3A - 14x160 - TBA

  Mounting position B3

  Without motor

  ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E04

  MR 3I 81 UC2A - 100LB 4  ... B5 / 57.7

  Without motor

  Transmission ratio i = 24.3

  Mounting position B3

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối động cơ hộp số giảm tốc ROSSI SpA tại Việt Nam

  ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E04

  MR 2I 64 UC2A - 100LB 4  ... B5 / 213

  Without motor

  Transmission ratio i = 6.57

  Mounting position B3

  ROSSI Coaxial gearmotor Cat. E04

  MR 2I 63 UC2A - 112M 4  ... B5 / 350

  Without motor

  Transmission ratio i = 4

  Mounting position B7

  ROSSI Right angle shaft gear reducer Cat. L99

  R C 125 PO4R / 1 

  Mounting position B8 

  Input speed n1 1400 min-1

  ROSSI Planetary gearmotor catalog EP

  R 3EL 042A 198Y H130M1 A10f I42x350 B5

  Shrink disc (,SD165)

  Coupled with motor

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB3 160L 4 400-50 B5

  Pn [ kW ] = 15

  Efficiency class energy IE3

  ROSSI Helical gear reducer catalog G

  R 3I 64 UP2A - 34.9

  Mounting position V5

  Special bearings lubrication  

  Special high speed shaft bearing

  Without motor

  ROSSI Helical gear reducer catalog G

  R 3I 64 UP2A - 34.9

  Mounting position V5

  Standard design gearbox

  Without motor

  ROSSI Helical gear reducer catalog G

  R I 100 UP3A - 2.55

  Not oscillatory non-std. mounting position V6-9° B8

  Input speed n1 1400 min-1

  Bearing lubrication pump (P)

  Without motor

  Đại lý phân phối động cơ hộp giảm tốc ROSSI SpA tại Việt Nam

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí

  ROSSI Shaft mounted gear reducer Cat. P84

  R 2I 150 OP1A   / i= 16

  ROSSI Shaft mounted gear reducer Cat. P84

  R 2I 180 OP1A   / i= 17.4

  ROSSI Shaft mounted gear reducer Cat. P84

  R 2I 150 OP1A   / i= 16

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB 160SC 4 380-50 B5

  Pn [ kW ] = 11

  Intermittent Duty S3-70%

  Special supply

  ROSSI Shaft mounted gear reducer Cat. P84

  R 2I 180 OP1A   / i= 17.4

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB3 180L 4 380-50 B5

  Pn [ kW ] = 22

  Efficiency class energy IE3

  Special supply

  ROSSI Planetary gearmotor catalog EP

  R 3EL 042A 198Y H130M1 A10f I42x350 B5

  Shrink disc (,SD165)

  i=198

  ROSSI Planetary gearmotor catalog EP

  R 2EL 009A 14.7Y H080M1 A10c I48x350 B5

  Without motor

  Hộp số hành tinh ROSSI Planetary gearmotor catalog EP

  R 2EL 009A 14.7Y H080M1 A10c I48x350 B5

  Coupled with motor

  Motor catalog TX ( ErP )

  HB3 180L 4 400-50 B5

  Pn [ kW ] = 22

  Efficiency class energy IE3

  ROSSI Worm gearmotor Cat. A04

  MR IV 126 UO2A - 112M 4  ... B5 / 13.8

  Transmission ratio i = 101

  Mounting position B8

  Without motor