• ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH

  Khách hàng là bao gồm mọi cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”)

  ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH

  1. Phạm vi áp dụng

  Khách hàng Mua Sản Phẩm bán trên Website

  Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm chính xác

  1.2. Khách hàng là bao gồm mọi cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).

  2. Xác lập và hủy hợp đồng:

  2.1. Xác lập hợp đồng: Khách Hàng xác nhận đặt hàng sau đó gửi cho Cty TNHH Châu Thiên Chí xác nhận Đơn Đặt Hàng thông qua một trong các Phương thức sau:

  - Qua địa chỉ email

  - Qua Fax

  - Qua đường bưu điện

  2.2. Hủy Đơn đặt hàng.

  Khách Hàng có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong trường hợp sau đây: Hủy Trước Khi Xác Nhận Đơn Hàng khi Giá, thời gian giao hàng thay đổi hoặc mã hàng không phù hợp.

   

  Cty TNHH Châu Thiên Chí có quyền đơn phương hủy Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận (Hợp Đồng) trong trường hợp sau: Do lỗi sơ hở, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá bán, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản Phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm) trong quá trình thực hiện giao dịch.

  3. Giá cả, hóa đơn GTGT và thanh toán

  3.1. Giá của Sản Phẩm có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và được mô tả cụ thể trên trang giới thiệu Sản Phẩm Hoặc thông qua tư vấn trực tiếp của nhân viên kinh doanh với Khách hàng. Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển.

  3.2. Khách Hàng có quyền yêu cầu xuất hóa đơn GTGT và được nhận hóa đơn GTGT hợp lệ từ Cty TNHH Châu Thiên Chí. Khách hàng chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin xuất hóa đơn GTGT.

  3.3. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Đơn Đặt Hàng.

  4.Giao nhận sản phẩm

  4.1. Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng.

  4.2. Quy định về kiểm tra Sản Phẩm khi nhận hàng được quy định tại Chính sách vận chuyển được đăng tải trên Website

  Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Danh sách giao

  hàng.

  5. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

  5.1. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm… Khách Hàng có thể liên hệ (028) 3589 0678

  5.2. Bảo hành Sản Phẩm:

  Các Sản Phẩm sẽ dược bảo hành (Nếu có) theo chính sách của nhà phân phối, nhà nhập khẩu hoặc nhà sản xuất.

  6. Bảo mật thông tin

  Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật đăng tải trên Website.

  7. Giới hạn trách nhiệm

  Trong mọi trường hợp, Techmaster không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ Cty TNHH Châu Thiên Chí sang Khách Hàng, trừ khi do lỗi của Cty TNHH Châu Thiên Chí gây ra.

  8. Điều khoản chung

  8.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này. Nếu có bất cứ sự không thống nhất nào giữa Điều Khoản Và Điều Kiện này với bất cứ quy định nào khác về cùng một nội dung, nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

  8.2. Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Cty TNHH Châu Thiên Chí và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

   

  Ngày đăng: 24-01-2019 1,710 lượt xem